BejelentésElektronika és egyebek
Tanulj, csináld, élvezd

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Mik ezek a rövidítések?

ELEKTRONIKA SZAKMAI ENCIKLOPÉDIA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: MOLNÁR ISTVÁN KIADVA: 2005. ÉVBEN - 2 – BEVEZETŐ: Az elektronika ma már annyira életünk részévé vált, hogy a humán szakterületek perifériáin dolgozók sem nélkülözhetik a kezeléssel, alkalmazással, értelmezéssel kapcsolatos terminológiát, megkerülhetetlen bizonyos fogalmak ismerete, elsajátítása. A művészvilág éppúgy használja a szakkifejezéseket, technikát, mint a mezőgazdaságban dolgozók, persze nem mindig tudatosan, legfeljebb a szükséges és elégséges mértékig birtokolják a terminológiát, kezelési mozdulatokat. Esetenként mégis fontos lenne néhány megnevezés tisztázása, olyan szavakkal találkozhatunk a médiában, távszabályzókon, készülékek feliratán, melyet csak a benne járatos szakember ért meg első hallásra, látásra. A technológiában uralkodóvá vált az angol nyelv, sok esetben a magyar készülékek sem kivételek, exportra csak úgy van esélye a terméknek, ha a feliratozása, kezelési utasítása angol nyelvű. Az idősebb nemzedék nem otthonos ezen a nyelvterületen, sőt a speciálisan szakmai kifejezések az ifjú nemzedék számára is érthetetlenek. Az elektronikai szakzsargont még a szótárak sem tartalmazzák, azokhoz speciális szakmai szótár felkutatására lenne szükség. Az elektronikai szakterületek elágazása, speciális területekre osztottsága a maga sajátos terminológiáját is létrehozta, adódnak tehát olyan helyzetek, amikor a szakmabeli is tanácstalan, vagy csak sejtései vannak a más körökben használatos kifejezésekről. Ha nem akarnak mélyreható tanulmányokat folytatni, elegendő lesz könyvünket fellapozni, az egymástól távolodó szakterületek kulcsszavai gyűjteményünkben biztosan helyet kapott. A könyv tehát praktikus segédeszköz mindannyiunk számára, nagy haszonnal forgathatja laikus és mester, ifjú és öreg, nem hiányozhat tehát az Ön polcáról sem. Forgatni pedig csak akkor kell, ha mi magunk elhatározzuk: a megismerésre, tudásra most van szükségünk. - 3 - A Hangfrekvenciás áramkörökben: az erősítő elem karakterisztikája egy exponenciálisan változó görbe, amely lineáris szakaszban végződik. Az egységes értelmezés érdekében a nyugalmi áramfelvételhez (jelmentes helyzet) kötött beállítást osztályokba sorolták. Ha az erősítő nyugalomban a lineáris szakaszon dolgozik „A” osztályúnak nevezzük, ennek jellemzője a nagy nyugalmi áramfelvétel, egyenletes erősítés, kis torzítás. Digitális áramkörökben: jellemzően kapuk bemenetének megjelölésére használják, számlálóknál és általában a helyértéket is értékelő áramköröknél az első bináris hatványt jelöli. Általános elektronikai számításoknál az erősítést, csillapítást jelölik vele, többnyire indexelt formában. A feszültség erősítés jelzéséhez például „Au” indexet használnak. Alkatrészek európai rendszerű megjelölésénél első betűként alkalmazva az anyagösszetételre utal, vagyis az ilyen félvezető germánium alapú. Példaként néhány germánium alapú alkatrész neve: AC125, AU113 stb. További tipikus értelmezés: sztereo erősítők oldaljelölése, amplitúdó moduláció fajtáinak alapjele, anódkivezetés megjelölése, elektroncsöveknél a 4V-os fűtőfeszültségre utal, mértékegységként áramértéket (amper) jelent. A számítógépek első meghajtójára is alkalmazzák ezt a betűt, a floppy lemez (hajlékony lemez) kapacitása szerint változik a kivitelezése: kezdetben 360kB, később 720kB, 1,2MB, jelenleg 1,44MB adat tárolására alkalmasak a lemezek. AB Az erősítők előző pontban tárgyalt munkaponti beállítására jellemző osztályba sorolás, melynél a görbületi szakasz végén, a lineáris szakasz elején lesz nyugalmi helyzetben az erősítő. Ekkor az áramfelvétel kedvezőbb lesz, a jeltorzítás is alacsony marad, a bemenetre érkező jel tolja a lineáris szakaszra a munkapontot. Ablak A Windows operációs rendszerek jellegzetes formációja, keretesített információblokk, alapvetően az alkalmazásokhoz és a dokumentumokhoz. A keret felső sora a címsor, a jobb sarkában lévő x-jel zárja az ablakot. A következő a menüsor, a keret többi részén gördítősáv van, belül a tartalom, de az egész formáció és háttérszín testreszabható, vagyis ízlésünk szerint beállítható. Ha egyszerre több ablakot nyitunk különféle feladatokhoz, adatokhoz csak a legfelső marad aktív, ezt a színkülönbség is jelzi. - 4 - AC Az Alternate Current angol szavak kezdőbetűiből alkotott jelölés, alapvetően a váltakozó áram bevezetését, jelenlétét mutatja, függetlenül annak értékétől, tehát a letranszformált váltakozó áramra, feszültségre is ugyanezt a jelölést alkalmazzák. Elterjedten azonban csak az 50Hz-es (hálózati) feszültségre és áramra (az Ohm törvény összekapcsolja, ezért szabadon értelmezhető) vonatkoztatjuk. Access Az angol szó jelentése bekötőút,de a számítástechnika területén többféle értelmezése ismeretes. Az Accessxx egy adatkezelő szoftver, amely segítséget nyújt a felhasználónak az adatok rendezésében. Más esetekben az elérési útra vonatkozik: például a Random Access Memory (RAM) jelentése véletlen elérésű tár. ACMS Nagyfrekvenciás csatornák közül a jellel rendelkezők automatikus kiválasztását indítja, vagyis automatikus csatorna kereső. Leggyakrabban TV-k, videók főmenőjében találhatók, az OK jelre kattintva indul. Adat A számítógépek a betűket, számokat, jeleket adatokként értelmezik és binárisan tárolják, használják. Ez azt jelenti, hogy az egységnyi információ a bit, amely vagy 0 vagy 1 értékű lehet, ebből áll össze az adathalmaz. Az egyes karakterek kifejezéséhez tehát általában nyolcbites kombinációt használnak, ezek összetartozó, valamilyen logika szerint létrehozott csoportját pedig adatbázisnak nevezzük. Az adatok kezelését, cseréjét, rendezését, szűrését speciális szoftverek végzik. Az adatok tárolására ideiglenesen tároló memóriák (RAM, regiszterek) és állandó tárolók (hajlékony lemez, winchester, ROM változatok, pendrive, flash és még amit a jövőben kitalálnak) szolgálnak. Ezeket adathordozóként is nevezik, az adatbevitel és kiolvasás tehát ezek segítségével történik. Adó Az elektromágneses jelek kisugárzására épített eszköz, amely antennára adja le teljesítményét, és funkciójától függően különféle információt továbbít a térben. Műsorszóró változata tömegigényt elégít ki, az amatőr adók szűkebb körben a kapcsolattartásra épültek, de léteznek technikai tartalmat sugárzó adók és a szabályozás, vezérlés megvalósításához is készültek adók. Önmagában az adó csak egyirányú kapcsolatra alkalmas, az információt pedig valamilyen modulációs formában hordozza. Adó-vevő Az elektromágneses jelek kisugárzására és vételére is alkalmas kombinált eszköz, segítségével kétirányú duplex vagy félduplex összeköttetés létesíthető a konstrukciótól függően. Hordozható (mobil) és - 5 - helyhez kötött (stacionáris) változatban is készülnek, hang, kép, adat és jelátvitelre is képesek lehetnek. A mobiltelefon is speciális adó-vevőnek tekinthető. Közismert változatuk a polgári használatra gyártott PMR446 kategóriájú kézi adóvevők. Advanced Az alaptípusból fejlesztéssel, korszerűsítéssel létrehozott újabb eszköz, alkatrész, amely formálisan nem különbözik az eredetitől, de paraméterei jelentősebb javulást mutatnak. Az ilyen újabb eszköz megjelölésére vagy a teljes szót, vagy annak kezdőbetűjét alkalmazzák: SN7400 például alaptípus, SN74A00egy fejlesztett,gyorsabb működésű ugyanolyan alkatrész. AFC Szintén angol rövidítés, a rezgéskeltők, szűrők, és más szelektív körök frekvencia stabilitásának megőrzésére létrehozott áramköri megoldás elnevezésére használatos. A frekvencia eltérés jelentkezésekor az AFC áramkör a hibajelre reagálva szabályzást végez, igyekszik a beállított határok közé szorítani az ingadozást (automatic frequency controll = automatikus frekvencia szabályzás). AGC (automatic gain controll) Automatizált erősítés szabályzó áramkőr, melynek feladata a beérkező jelszinttől, feszültség ingadozástól független állandó nagyságú kimeneti jelszint megtartása. A hibajel az erősítő elem zárásával vagy nyitásával valósítja meg a követő szabályzást. AGP (accelerated graphics port) Az újabb számítógépeknél alkalmazott csatlakozási felület a monitor vezérléséhez. Nagy sebességgel tömeges adat továbbítható rajta,melynek következtében a képpontok megjelenítése felgyorsul, a képvisszaadás dinamikája elfogadhatóvá válik. Használatával elkerülhető a videokamerák,webkamerák által felvett képek lassítása, az időbeli azonosság létrejön. Ah Jelentése Amperóra, amely az időegység alatt leadott, átfolyt, elhasznált áramértéket tükrözi. Tipikusan a vegyi áramforrások kapacitásának megjelölésére használják, melyből kalkulálható a telep (elem) élettartama, vagy az újratöltésig (akkumulátoroknál) rendelkezésre álló üzemidő. -Ismerjük például CD lejátszónk áramfelvételét, legyen 10mA. Egy 600mAh kapacitású telepről üzemeltetve osztással megállapítottuk a 60 üzemórát, már csak a veszteségeket kell számbavenni, és megjósolható, mikor kell új telepet vennünk. Az amperórát 3,6x10³-al szorozva - 6 - coulombot kapunk, 3,731x10¯²-vel szorozva Faraday-ban kapunk eredményt. Akkumulátor A vegyi áramforrások egyik jelentős csoportja a regenerálási lehetőséggel rendelkező, jellemző elektrolitot és cellákat tartalmazó kémiai áramforrás. Savas akkumulátoroknál szinte kizárólag ólom töltött állapotban, 1,28kg/dm³ -es kénsavsűrűség mellett mérhető. Fejlesztett változatuknál az elektrolit zselésített, a cellák spirálisan tekercseltek,és nagytisztaságú ólmot használnak, így az élettartam 2-3 szorosára növekszik, a kapacitás duplázódik, de jóval drágább a hagyományosnál. Dinamikusan terhelhetőek, nem kényesek a töltésingadozásra, áramváltozásokra. A lúgos akkumulátorok névleges feszültsége cellánként 1,2-1,5V, többnyire kálilúgot használnak, az elektróda pedig nikkel, kadmium. Zárt rendszerűeknél ( kamkorderek, telefonok stb.) a legfontosabb, hogy a töltőáram alacsony szinten maradjon, forszírozott töltésnél felpúposodás, felrobbanás következhet be. Általános szabályként elfogadható, hogy a töltésnél az amperóra kapacitást figyelembe véve 1/7A-nál gyorstöltés, 1/10A-nál normál töltés, 1/100A-nál csepptöltés valósul meg. Példaként egy 44Ah-s akkumulátor gyorstöltéséhez 44/7 azaz 6-7A, normál töltéséhez 44/10 azaz 4-5A, csepptöltéséhez pedig 44/100 azaz 0,4A szükséges. A határértékeket túllépve elektróda görbület, cellazárlat, robbanás következhet be. Alaplap Személyi számítógépek (PC-k) többrétegű nyáklemezre épített alapáramköreit tartalmazza, mely a házból némi szereléssel kiemelhető és cserélhető, így a gép korszerűsíthető. A rajta lévő csatlakozók szabványosítottak : ISA, VESA, PCI, USB, PS-2, Fire-wire, stb.A nem integrált részáramkörök ezekhez csatlakoztathatók kártya szerűen. A korszerűsítést követően a kompatibilitást vizsgálni kell, a lassúbb kártyák nem mindig alkalmazhatók a gyorsabb alaplapokon. Ugyanez vonatkozik a memóriák tipusaira is ma már a RAM változatok harminc féle felépítésűek, nem csereszabatosak. Az alaplapot szaknyelven szokás rendszeregységnek is nevezni az angol system unit fordítása nyomán. ALC ( automatic level controll) Elsősorban hangfelvételeknél, de bármilyen más jel rögzítésénél fontos, hogy a felvett jel ne legyen túlvezérelt, mert akkor torzítások lépnek be, alulvezérelt jel pedig alacsony szintű lesz - 7 - visszajátszáskor. A magnóba ( rögzítő eszközbe) tehát olyan automatikus áramkör kerül, amely a felvételi szintet mindig a kívánt értéken tartja. Alfanumerikus Elsődlegesen betűk és számok bevitelésre, kiírására használt áramköri egység neve előtt használatos megjelölés. Az alfanumerikus billentyűzet tehát alapvetően betűk és számok beírására használható, de a fejlődés nyomán ma már karaktereket generálhatunk vele, parancsokat vihetünk be a számítógépbe, szerkesztéseket végezhetünk a segítség A korai számítógépeknél az alfanumerikus display a betűk és számok kiírására szolgált, ma már tökéletes felbontásúak a képernyők ezért grafikus alkalmazásra is megfelelőek. Az alfanumerikus jelző ma már csak speciális területeken használatos (PLC, riasztók stb.) . Algol A programozás menetében meghatározzuk a számítógépnek milyen tevékenységet hajtson végre. Általános feladatokra ki lehet alakítani egységes programnyelvet, de az erősen specializált területeken (sok matematika, vagy sok rajz, robotika, műszaki-tudományos stb.) a programnyelvet is hozzá kell igazítani. Születtek tehát olyan programnyelvek, melyek egy-egy szektorban jelentő töblettudással rendelkeznek. Ezek egyike az Algol, melyet még a hatvana évek végén alkottak, később modernizáltak, és főként a müszaki-tudományos feladatok meoldásához használták. Ma is használatos, de ma már rengeteg más jóminőségü programnyelv közül választhatjuk ki a feladathoz legjobban illeszkedőt. Alkönyvtár A számítógépeken a különféle állományokat, fájlokat rendszerezett formában tárolja el a szoftver, ezek alkotják a könyvtárszerkezetet. A gyökérkönyvtárban megtalálhatjuk valamennyi alkönyvtár nevét, jellemzőit, sőt az alkönyvtárakban további elágazások, alkönyvtárak lehetnek. Az egész egy fa ágaihoz hasonlítható, ezért a teljes megjelenítést a program is ehhez a parancshoz köti (TREE). ALU (arithmetic logic unit) A számítógép fő egysége a processzor, mely mindennel foglalkozik, mindent koordinál . Ehhez gyors matematikai és logikai elemzésekre van szükség, vagyis egyik részét képezi az ALU, amely logikai függvényeket old meg, matematikai számításokat végez. Nagyszámú műveletigénynél ez jelentősen lassítja a működést, ilyenkor - 8 - külön processzort helyeznek be (coo-processzor), amely besegít a műveletek elvégzésébe. Aluláteresztő Az áramkörök egy részénél fontos, hogy szelektív tulajdonságokkal rendelkezzen, vagyis csak egy frekvenciát, esetleg egy szűk sávot, illetve a frekvenciasáv alsó vagy felső tartományát engedje át, esetleg erősítse is azt. Az aluláteresztő szűrők egy kijelölt (méretezett) frekvenciasáv alsó felét engedik át, a többit intenzíven csillapítják. Alapvetően L-C tagokat használnak a sávkialakításhoz, ezeket T vagy π kapcsolásban használják. Készülnek más módszerekkel is aluláteresztők, melyeknél valamilyen frekvenciafüggő alkatrésszel (pl.:kerámia szűrő) valósítják meg a kívánt átvitelt. AM A középhullámú műsorszórásban technikai okokból szinte kizárólag amplitudó modulációt használnak, vagyis a nagyfrekvenciás vivőjel tetejére ültetik a hangfrekvenciát – műsort. Elterjedt tehát egy olyan jelölési rendszer,melynél a sávokat moduláció szerint különböztetik meg, és így beszélnek AM sávról, és FM sávról. Az AM sáv tehát a középhullámú műsorszórók megjelölésére szolgál. Szakszövegben pusztán a modulációs mód rövidítésére is gyakran használják. Amatőr Rádiós berkekben a nem hivatásszerűen, általában hobbyból adó-vevőt kezelő, nemzetközi és hazai forgalmazást végző személyeket nevezzük amatőröknek. Ez tehát nem pejoratív megfogalmazás, hanem szakmailag jól felkészült, vizsgát tett, nyelveket beszélő személyek, csoportok tevékenységét jelzi. Hazai, nemzetközi és világszervezetük is van, ezek szabályozzák működésüket, az egyének beazonosításához hívójelet rendszeresítettek: HA4MI utal rá, hogy a személy magyar állampolgár, a 4-es körzet lakója (Fejér megye) és besorolási neve MI. Számtalan technikai bravú fűződik nevükhöz, képesek jó antennával és egészen kis teljesítményekkel több ezer kilómétert áthidalni, sokszor segítették a mentőket, bajba jutottakat, embertársaikat. Amper Az áramerősség mértékegységeként ismeretes, a nemzetközi mértékegység rendszer (SI) része. Jelölésére az I betű használatos, az alapmértéktől eltérő egységeket ezres váltószámmal határozhatunk meg: 1A=1000mA 1mA=1000μA 1kA=1000A. (André M.Ampére 1775-1836 francia fizikus) - 9 - Amphenol Főként a műszertechnikában használatos csatlakozóiról híres holland cég, a nevükkel azonos csatlakozó kiszűri a méréseket zavaró káros jeleket, parazita sugárzásokat, ugyanakkor biztonságos csatlakozást tesz lehetővé, amely rövid idő alatt bontható. Amplitúdó A váltakozó feszültségre jellemző időben változó feszültség pillanatértékek burkológörbéje az U-t tengely mentén, illetve a körfrekvencia szinuszos vetülete. Vizuálisan az oszcilloszkópon felrajzolt kitérésekről van szó a vízszintes tengelytől plusz-mínusz irányba. Analóg Folyamatosan változó - megszakítás nélküli – villamos jel jelzője, a hozzá kapcsolódó áramköri megjelölések, alkatrészek üzemszerűen a pillanatértékkel dolgoznak, amely tetszőleges szintű lehet. Például analóg IC lehet egy erősítő, modulátor, szabályzó, de nem lehet például egy bináris számláló, vagy multivibrátor. Antenna Rezonanciára méretezett, jó vezetőből készített fémszál, amely az elektromágneses jeleket kisugározza, illetve a térben mindenütt jelen lévő elektromágneses tér feszültséget indukál benne,melyet a vevők bemenetére csatolnak. Előbbi tehát adó antenna, utóbbi a vevő antenna. Jellemzője az irány karakterisztika, nyereség, hossz a hullámhossz függvényében, a jellemzők a szerkezeti kialakítással változtathatók. Részei lehetnek a direktorok, reflektorok, ezek a jel fókuszálását javítják, illetve helyzetükkel irányt és polaritást határoznak meg.A vizszintesen polarizált jelet csak azonos (vizszintes) polarizációjú antennával lehet jó minőségben venni, ugyanígy polaritást kell egyeztetni a függőlegesnél is. Nagy térerő esetén elegendő a λ/4-es huzaldarab, esetleg a ferritantenna. A frekvencia növekedésével tehát az antenna rövidül, látványos formája a mobiltelefon, melynél az antenna már elfér a műanyag házban (belső antenna). Ezek nyeresége azonban gyenge, dB-ben kifejezve 0 alatt van. Nagy nyereségű (erősen fókuszált, magasra helyezett több elemes antenna) antennával adni és venni egyaránt nagy távolságokra lehet. Antiparalell A szó az elektronikában olyan kapcsolásra utal, melynél az alkatrészek elhelyezése polaritásfüggő, ezeket párhuzamosan és ellentétes polaritással illesztve kapcsoljuk, vagyis ellenpárhuzamos lesz az alkatrészek alkalmazása. Legegyszerűbb példája a párhuzamosra kötött diódák esete, melyeknél az egyik katódja a másik anódjához van kötve. - 10 - Az ilyen áramkör a kétirányú jelekből egyformát vág, vagyis a szinuszos jel alját és tetejét is laposra vágja (limitterek, torzítók) Assambly (assembler, assembly) A szoftver csupán egy adott tipusú számítógép működtetését teszi lehetővé, ehhez tehát az kell,hogy a programnyelvet a hardvereszköz megértse. Készülnek magas szintű számítógép nyelvek (Algol, Fortran, Cobol), és ezek adott típusú géphez inkább csak fordítóprogramokkal alkalmazhatók. Az egyszerűbb eszközökhöz (PLC ) gyakran alkalmazott az Assambly, amely egyszerűen a processzor utasításkészletével dolgozik. Még ekkor is az egyes géptípusokhoz fordítóprogram (assembler) kell, ami a gépi kódokat object típusú kódlistává alakítja. Aszinkron A digitális technika területén a jelző arra utal, hogy az így besorolt áramkörök az órajeltől függetlenül működnek, vagyis nem várnak az indítójelre (nem triggereltek), a beírást követően azonnal végrehajtják a műveletet. A villanymotoroknál a forgó mágneses mező és a forgórész közötti kényszerkülönbség utal az aszinkron működésre, vagyis a két forgási sebesség különbsége (szlíp) miatt keletkezik forgató nyomaték. Asztal A számítógép üres képernyője, melyre a Windows operációs rendszereknél különféle ikonokat helyezhetünk fel, ezekkel programokat, alkalmazásokat indíthatunk ablak formájában. Az asztal kedvünkre formázható, egyszerű áthúzással rendet is rakhatunk rajta. ATP (automatic tuning process) Távszabályzókon a felirat (OSD) melletti engedélyező sávra kapcsolva működésbe lép a hangoló áramkör, sorra keresi a vehető adókat (műsorszórókat) és a soros csatornán rögzíti a helyüket (memorizál). Audió A hangfrekvenciás sávhoz kapcsolódó áramkörök és perifériák jelzője, vagy határozója. Az audió eszközök általában a hangfrekvencia erősítésével, keverésével, zajmentességével foglalkoznak, a ki és bemeneteknél szokás a rövidített alakot (A) használni. Összetett eszközöknél is használatos megkülönböztetésre, például az A-V csatlakozó utal rá, hogy itt a hang és a videojel (kép) is megjelenik. Audion Az olyan egyenes vevőket, melyekben a nagyfrekvenciát és a hangfrekvenciát is ugyanazon erősítő fokozat erősíti, audionnak - 11 - nevezzük. Főleg amatőr berkekben első készülékként gyakorlási célokra készítik. A-V , A/V Távszabályzókon, csatlakozókon alkalmazott jelölés, amely arra utal, hogy a fokozat a továbbiakban nem a nagyfrekvenciás vevőegységtől kapja a jelet, hanem közvetlenül a csatlakozón lévő hangfrekvenciát, valamint videó jelsávot erősíti, veszi. Távkapcsolónál alkalmazva a TV Videó egyszerű monitorként viselkedik, az antennáról semmiféle jelet nem vesz. Ha a videó jelét euroscarton vagy RCA-n keresztül közvetlenül adjuk a TV-re, elmarad a nagyfrekvenciás lebontásból származó zavar, tehát javul a kép és hangminőség. AUX Audió bemeneti csatlakozó külső (a készüléken kívüli) jelforrás becsatlakoztatására, annak egyszerű erősítése céljából, esetleg a lehetséges hangrögzítés megoldására. Többnyire a végfokozat bemenetére csatlakozik, így a teljes kivezérléshez itt legalább 50mV-os jelszintet kell biztosítani. AVC (automatic volume controll) Automatikus szabályozó egység, amely egy erősítő kimenetén a feszültségszintet állandó értéken tartja. Az ingadozás oka különféle lehet, például vevőknél a térerő ingadozásával a demodulált jel szintje is változik, így a végfokozaton erősített műsor is ingadozó lenne. B - 12 - B Az erősítők osztályba sorolásánál használt betű, a B osztályú erősítő a jelleggörbe exponenciális szakaszának vége előtt kap munkapontot,ezért egészen kicsi bemenő jelre is a lineáris szakaszra fut az erősítés, az ellenirányú jel pedig az exponenciális szakasz közepe felé tolja a munkapontot. Jellemzője az alacsonyabb fogyasztás, némi torzítás mellett. Szokás még sztereó erősítőknél a jobb és bal csatorna közül a bal kijelölésére használni a B betűt. Számítógépekben B meghajtóként a második floppy-t jelölik, vagyis 1,2Mb-es vagy 1,44Mb-es lemezegységet, ha van egyáltalán második. Ennek hiányában a B megjelölést nem alkalmazza a gép. Az aktív alkatrészek európai jelölésében az első helyen alkalmazott B betű a félvezető anyagára utal-jelen esetben szilíciumról van szó: BC107, BD244, BY238 stb. szilíciumból készültek. (bottom) A távszabályzók teletex vezérlőjében alkalmazott betűjellel a képernyő alján lévő szövegrészt tudjuk nagyítani. Bakelit Az első műgyanta alapanyagú szigetelő lemez, barnás színezetű, vékony kivitelben rugalmas, két milliméter felett egyre merevebb. Jó szigetelő, ezért sokáig kizárólagos áramköri hordozó volt, az üvegszálas műgyanták felfedezéséig a nyáklemezek is ebből készültek (Backeland). Band Vevőkészülékeken a hullámsáv kiválasztására alkalmas kezelőszervet jelöli, magnó és egyéb szalagokon a hosszában átviteli sávokra osztott szalagrészek megkülönböztetésére szolgál. Banándugó- banánhüvely Régóta ismert csatlakoztatási módszer, egyszerűsége folytán ma is használatos. A banándugó jól vezető fém hengeres érintkezőn alapul, ebbe forrasztással vagy csavarozással vezeték rögzíthető, a rögzítési helyre műanyag szigetelőt húznak, többnyire menettel rögzítik, ily módon egy jól megfogható veszélytelen csatlakozó jön létre, amely a banánhüvelyhez csatlakozik. A banánhüvely cső alakú, külső része menetes, felül peremes, egy pontosan fúrt lyukban csavarral rögzíthető, az alátétként használt fülhöz vezeték forrasztható. - 13 - Basic (Beginners Allpurpose Symbolic Instruction Code)A számítógépes programozás legegyszerűbb változata, jelképes utasításkészlet, interpreter (fordítóprogram nélküli), de azért a gépekhez specifikált. Batteria (battery) Telepek, akkumulátorok jelölésére használatos kifejezés, értelme szerint több cellából összeállított kémiai áramforrás. Bázis Bipoláris tranzisztorok vezérlő elektródájának elnevezése. Az ide csatlakoztatott jelnek árammal kell rendelkeznie, és feszültsége hozzáadódik vagy kivonódik a nyugalmi munkaponti feszültséghez, melynek értéke átlagos beállításnál 0,7V. Többnyire csak a kezdőbetűt (B) használják jelöléseknél. BCD (Binary Coded Decimal) A számítógép részére is érthető jelkészlet kialakítását végzi,vagyis a decimálisan írt, kifejtett karaktereket binárissá kódolja. A bináris kód (0,1) kombinációit a digitális áramkörök értelmezik és használják. A legtöbb gép a karakterkészletet 8 bitnyi információban tárolja, így összesen 256 féle jellel dolgozhatunk.Pl.:T betű: 11100011 Béta A jelzett írásmódban, vagy az eredeti görög abc betűje szerint írva (β) a tranzisztorok erősítési tényezőjét jelölik vele. Katalógusokban konstans szám, amely a kollektorára és a bázisáram hányadosaként jött létre. A szám az erősítés nagyságára utal, típusonként változik az értéke, és típuson belül is nagy a szórása (gyártási pontatlanság). Pl.:BC107 100-300-as bétájú, BF199 30-60-as bétájú. Billentyűzet A számítógépek elsődleges bemenőegysége, parancsok, utasítások, adatok bevitelére alkalmas. Főbb elemei a gombok, jelzőfények, kódátalakítók, ház, táp-és adatkábel csatlakozóval. A gombok száma és elnevezése változó, többfunkciósak. A LED-ek sorban a számbillentyűk ki-vagy bekapcsolását jelzik, mellette a váltózár jelzőfénye, amely a nagybetűs-kisbetűs írásmódra figyelmeztet, végül a képernyő szövegkezelését jelző scroll lock vagy rollen billentyű helyzetét mutató LED zárja a sort. A belső elektronika szabványos felépítésű és kódrendszerű, ezért csereszabatosak a billentyűzetek. A ház ergonómiailag folyton fejlesztett, ezért nagyban különböznek formailag - 14 - egymástól. A csatlakozó kábel egyenes, vagy rugózó, de mindenképpen flexibilis – hajlékony – és különféle csatlakozóban végződik: trapéz, PS-2, USB. Bináris Matematikában használatos kifejezés, a kettes számrendszer alkalmazására utal. Ezt alkalmazva minden művelet 0 és 1 rendezésével, kombinációjával jön létre. Az alapszámok 4-es kombinációval kifejezhetők, vagyis 4 bittel a decimális alapszámok, egyéb karakterek kiírhatók. Például a decimális 3-as binárisan 0011 (2³ 2² 2¹ 2º). Az elektronikában a kétállapotú működésre utalhat, amely hozzárendelhető a nullához és az egyhez. Bipoláris Olyan eszközökre, alkatrészekre használatos kifejezés, melyeknél a polarizáció a működés alapfeltétele, vagyis együttműködő, de ellentétes töltéshordozókkal rendelkező részekből áll. Nevezetesen tranzisztorok mellett alkalmazva azok N és P típusú rétegeződésükre utal, ezek a rétegek ellentétes szennyezésűek: N-elektronok többségben, P-elektronhiány (lyuk) többségben. Bistabil Azok az áramkörök, melyek tartósan kétféle helyzetben maradnak, és ezek váltásához külső jel ( órajel, trigger stb.) hatása szükséges. Mivel egyik helyzet a másik ellentéte, ezért a 0 és 1 érték hozzájuk rendelhető, vagyis binárisan működik, a digitális áramkörök fontos része. Jelzőként a multivibrátorhoz kapcsolódik, amely elemi tároló. Bit A számítógépekben egy bináris számértéket bitnek nevezünk, vagyis a 0 is egy bit és az 1-es is egy bit. Négy bittel az alapszámok és más karakterek kombinációban kifejezhetők :0101 négy bit, decimális értéke 5. Nyolc bitet tekintünk egységnyinek, ez lesz a byte (bájt), 1024bájt lesz egy Kb., 1024Kb pedig 1Mb-al egyenlő. Biztosíték Az áramkörök védelmét, elsősorban zárlatvédelmet valósítják meg, legfontosabb jellemzőjük az áramhatár amelynél működésbe lépnek, továbbá az áramkör megszakításáig eltelt idő. Legegyszerűbb esetben egy vékony átmérőjű vezeték, mely egy adott áramérték felett megolvad, elég, így az áramkör megszakad. Lomha működésű, ezért kényesebb áramkörök védelmére rugóval előfeszített huzalt használnak, ezáltal - 15 - sokkal rövidebb idő alatt megszakad az áramkör. Léteznek visszakapcsolható, automata változatok, sőt ma már a bonyolult áramkörökből épített triakos változatok sem ritkák. Blocking oszcillátor Impulzustechnikai áramkörökben ma sem ritka megoldású jelforrás, amely egy soros LC körre épül, ennek lengésidejével az aktív alkatrész önmagát lezárja illetve a korlátozott áramértékig kinyitja. A periódikusan ismétlődő folyamatból rövid – tű – impulzusok keletkeznek, ezek további vezérléshez nélkülözhetetlenek. Könnyen triggerelhetők, így az összetett vezérléssel az áramkörök együttfutása, együttműködése biztosítható. Televíziókban, oszcilloszkópokban, monitorokban gyakori áramkör. Blokkvázlat Bonyolult áramkörök részletes kirajzolása esetenként felesleges, javítja az áttekinthetőséget, ha fő áramköri egységekre - blokkokra – osztjuk és négyzetekben ábrázoljuk. A négyzeten belül szöveget vagy jelet alkalmazhatunk, esetenként vegyesen. A blokkvázlat (tömbvázlat) jelölési rendszerét ugyan szabvány rögzíti, de ezen a téren elég liberális a felhasználó, az érthetőség javítása érdekében az eltérések megengedettek. Boole algebra A digitális áramkörök működésének matematikai megközelítésével foglalkozik, a műveletekben a változókat az ABC nagybetűivel jelöli, a műveleteket és megoldásokat binárisan 0-1 jellel végzi. Alapfüggvényei: ÉS (AND) VAGY (OR) és ezek negációi, invertált változatai. Számítógépekben az ALU végzi. Boot Számítógépeken a rendszerbetöltő program. A boot-strap tehát felhúzza a gépre az operációs rendszert. A boot strap loadert röviden bootrekordnak nevezik, és a RAM-ba tölt. Áramköri változata a boot strap integrátor. Böngésző Az interneten a lapok közötti közlekedést a böngészők segítségével végezhetjük (browser). A világháló WEB lapjait a protokoll szabályai alapján érhetjük el, erre különféle böngészők készültek, gyors avulásuk miatt gyakran kell ezeket frissíteni, felújítani. Legismertebb változatuk a Microsoft Internet Explorer, használható a Netscape Navigátor is, vagy a Modzilla (Firefox). - 16 - Brightness Távszabályzókon egyes menü beállítási pontokon szerepelhet, ide belépve a jelzett szabályzó lenyomásával a fényerőt (világosság) lehet változtatni. Broadcast A kifejezés használatos az adókra, műsortól és átviteltől függetlenül, bár elsősorban a közvetítésre vonatkozó szakkifejezés angolul. BSA (Business Software Alliance) Nálunk is elterjedőben lévő kifejezés a kereskedelmi szoftverek ellenőrzését végző rendőri jellegű csoport megjelölésére, röviden a szoftverrendőrség. Fő feladatuk az illegálisan terjesztett, másolt, tehát nem jogtiszta termékek és forgalmazóik, előállítóik kiszűrése, elfogása, törvényes eljárás lefolytatása. Nyugatabbra eső országokban már régóta működnek, nálunk az 1993-as törvényt mostanában kezdik betartatni. Buffer Szakmailag valamennyi közbenső, elválasztó fokozatot buffernek neveznek. Az oszcillátorok a nagy és ingadozó terheléseket rosszul viselik, ezért leválasztó – buffer- fokozaton keresztül csatolják a következő fokozathoz. Általában a terhelések közvetlen csatolása működési zavarokat okozhat, ezért kell közéjük a közbenső fokozat. Busz A CPU a számítógép lelke, munkája sokirányú, ezért szerteágazó vezetékek futnak el tőle és hozzá, melyek cipelik az adatokat, címeket, vagy utasításokat. Ezeket a vezetékeket szokás sínnek, más néven busznak hívni. A perifériavezérlők csatlakozókban végződnek melyek szabványosak ugyan, de folyton változnak az újabb megoldások következtében (PCI, USB, AGP stb.) C - 17 - C Alkatrészek európai jelölése szerint az első helyen lévő c betű vegyes összetételre utal, vagyis többféle anyag vegyítése hozza létre a működést. Pl.:CQY 26 egy fényemittáló dióda (LED), melynek anyaga lehet gallium-arzenid-foszfát, tehát vegyes összetételű, ezt az elején lévő C betű jelzi. Második helyen lévő C betű leginkább a tranzisztorok jelölésében fordul elő, és arra utal, hogy az alkatrész kisjelű, alacsonyfrekvenciás. Áramkörökben és képletekben a kondenzátor jele, több példány esetén számindexes megkülönböztetéssel. A tranzisztoroknál legtöbb esetben az angol kezdőbetűnél maradnak ha a kollektort kell jelölni, vagyis az áramgyűjtő, munkát szolgáltató kivezetés jele C. Mértékegységként a coulomb jeleként használatos, az elektromos töltés átszámított mértékegysége az As (amperszekundúm). Számítógépeknél a C meghajtó a gép merevlemeze vagyis a winchester. Hangfrekvenciás erősítők C osztályú beállítása az alacsony nyugalmi áramfelvételre utal, némi torzítás árán, amely komplementer végfokkal kiküszöbölhető. CAD (Computer Aided Design) A tervezés, termelésirányítás, művészetek számítógépes támogatottságára utaló kifejezés. A láncolat lehet bonyolult, például egy áramkör gépi tervezése után a számítógép által vezérelt plotter nyáktervet rajzol, az ugyancsak számítógép vezérelt (PLC) gépsor pedig a kivitelezést, gyártást is megoldja. A gyártási szakaszt külön CAM –nak hívják. Cassette Az angol szó úgy általában kazettát jelent, de elsődlegesen az audió kazetták és a velük kapcsolatos jelzői szerkezetek a hangrögzítéshez kapcsolódnak. Pl.: cassette player – hangkazetta lejátszó. Calculátor Kézi számológépet jelent, de programként szerepelhet szoftvercsomagokban is, indításával a számítógép billentyűzetén lévő számgombokkal matematikai műveletek végezhetők, mint egy átlagos kalkulátorral. Calendar Egyes számítógép programok tartalmazzák hosszabb időtartamok napjait, hónapjait és éveit, afféle kalendáriumként használhatók, segítségükkel kikereshető például, hogy milyen napra esett 1848 március 15.-e, vagy más nevezetes dátum, akár a jövőben is. - 18 - CATS (Contrast Automatic Tuning System) Automatikus áramkör, amely a fényviszonyok függvényében állítja a televíziók kontrasztjának (élességének) szintjét. Beállítása a menüben végezhető: kikapcsolás-közepes érzékenység-magas érzékenység. CATV A kábeltv, és hasonló rendszerű műsorszórók részére fenntartott frekvenciasáv (hipersáv), jelölése S01-41 CB A civil szféra részére engedélyhez kötött, pontosan megjelölt frekvencián működő adó-vevők megnevezése, kis teljesítménnyel sugároznak a rövidhullámú sávban. Mobil változatban a leggyakoribb, kézi kivitelben is készültek, főleg az URH sávban kijelölt frekvenciákra. CD ( Compact Disc) Műanyag alapú adathordozó korong, spirálisan felvitt információval, melyet fókuszált lézersugár képes leolvasni, vagyis a bináris információt jelsorozat formájában a számítógép részére átadja (CD-ROM meghajtó). CD-R változata üresen készül, és a felhasználó tölthet rá adatot- írható CD. A CD-RW változat többször is átírható, a CD+RW pedig videójel feldolgozásra is alkalmas. Ma már mindenféle változata ismeretes, rögzítenek rajta zenei anyagot, képet, filmet, játékokat, könyvet. Kapacitása is változó, van 650-700-750-800MB-os, illetve a DVD-k részére 4,7GB-5,2GB-5,47GB-17GB-os többrétegű kompakt diszk lemez. CE A minőségbiztosítási követelmények fajsúlyos megjelenését követően hazánkban is használatossá vált az európai védjegy, ennek jele a CE, az európai kontroll. Valamennyi tagállamnak használnia kell termékein, mellyel egyúttal minőségi garanciát is köteles vállalni. Máris sokan jogtalanul használják. Cekasz Az ellenállás huzalok népies gyűjtőneve, eredetileg a fűtőbetétekre vonatkozott, ma már többféle ellenállás huzalok összefoglaló elnevezése: manganin, konstatán, canthal stb. Cella Több jelentésű szó, a számítógépeknél a táblázatkészítés során a vonalak által határolt terület legkisebb egysége a cella, mely legtöbbször négyzet, vagy téglalap. A cellák tartalommal tölthetők, számok, szavak beírásával irattá alakítható. Ugyanezen a szakterületen a RAM-ok, ROM-ok és egyéb típusú tárolók elemi részeit is celláknak hívják. Az - 19 - akkumulátorok szintén cellákra oszthatók, ezek soros kapcsolásával jön létre a névleges feszültség és áram. Change Választási lehetőségre utal, általában távszabályzókon, menükben, számítógépek setup tábláján, erre kattintva átkapcsoltunk valamilyen funkciót, részegységet, paramétert. Channel Az angol szó jelentése csatorna, amely a frekvencia spektrum egyetlen kis szeletének elnevezése, ez még alkalmas alacsonyfrekvenciás (hangfrekvenciás) sáv vagy műsorszóró (nagyfrekvenciás) sáv átvitelére. Ismeretes még az adatátviteli csatorna, ennek sávszélessége változó. A hangfrekvenciás erősítők közül a sztereó változatok átviteléhez a jobb és bal csatorna miatt dupla sávszélesség szükséges. Check TV, HIFI, Videó, DVD stb. kijelzőjén, képernyőn (OSD) megjelenő üzenet arra utal, hogy valamilyen beállítás, megadott adat, választás hibás volt, tehát egyfajta figyelmeztetés, hogy ellenőrizze az előző tevékenységét. Child lock TV, videó, DVD beállítási menüjében (tuning menu) előforduló megjelölés, amely egyszerű fordításban gyerekzárat jelent, a legtöbb esetben erre kapcsolva az „on” állás rögzít minden beállítást, legtöbbször még a csatornaváltást is megakadályozza. „Off”-ra váltva kikapcsoltuk a gyerekzárt. Chip Félvezető alapanyagból mikroáramköri elemek létrehozása különféle technológiával. Egy lapkán nagy sűrűségben különféle alkatrészeket alakítanak ki, ezek adott áramkörnek megfelelően közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz, nincs belső vezetékezés, nincs egyedi tokozás, ezért néhány milliméteres felületen nagy bonyolultságú áramkör építhető ki. A chip (csip) tehát az IC-k, processzorok magja, belseje, lényege, ezek kapnak kivezetést és tokozást, elnyerik végleges formájukat, IC-k, processzorok lesznek. Cin Forrasztásokhoz használt ötvözet, fő alkotóelemei az ón és az ólom. Leggyakrabban használt változata: ón 60% ólom 40%, ekkor az olvadáspont 220-240 ˚C. Az ólomtartalom növekedésével nő az olvadáspont, keményebbé válik a forrasztás. Különféle átmérőben - 20 - gyártják huzalszerűen, közepében csatorná(ka)t képeznek, gyantával töltik fel amely tisztítja a forrasztandó felületet, elősegíti a cin egyenletes terülését. Egyéb állagjavító adalékokat is tartalmazhat ötvözetként: réz, ezüst, króm stb. Clear Hibás programlépés, téves beállítás törlési lehetőségére utaló angol szó, jelentése törlés. Számtalan területen használatos, órák, játékok, média eszközök esetében az eddigi beállítások lecserélésére nyújt lehetőséget. Clock Távszabályzókon, OSD menüben az óra megjelenítésére, idő beállítására nyújt lehetőséget. A hozzá kapcsolódó utasítások szerint kell eljárni a konkrét készüléknél. Close Távszabályzókon, OSD menükben a lezárásra utaló lehetőséget jelenti, például DVD-nél a lemeztálca becsukására használjuk. A parancs végrehajtását többnyire „Closed” felirat jelzi. CMOS A fémoxid félvezetőkön alapuló technológiával készült térvezérlésű tranzisztorokat tartalmazó alkatrész, melynek első betűje a komplementer jellegre utal. Az ilyen eszköz kimenete tehát egy N csatornás és egy P csatornás félvezető összekapcsolásával jön létre. Speciálisan egy digitális IC-sorozat elnevezéseként is használatos (CMOS IC-k). CMSKIP A videóknál használatos továbbléptetési lehetőség, vezérlés nélkül 30 másodperces ugrást generálhatunk vele, ennyi szalagidőt átugorhatunk. Vezérelhető változatban a teljes reklámszünetet átléphetjük, ilyenkor a start és stopjelet a TV adó sugározza. COBOL Számítógéphez programozási nyelv, ennek speciális jellege az üzleti életben hasznosítható, könnyű adatelemzési, adatfeldolgozási lehetőséget kínál. Colour Menükben, távszabályzókon, készülékeken a színekre utaló szó, a három alapszín ( vörös – R zöld – G kék – B ) arányait vagy intenzitását lehet a jelölt helyen állítani. Compact Az egységes formációra, kis helyre összeállított szerkezet, alkatrész jelzője, kisméretű, nagy kapacitású adathordozókhoz is kapcsolódik (compact disc – CD). - 21 – Common Áramkörök közös pontja, szokásos még a földelés, GND, testpont megjelölést használni meghatározásul. Műszereken többnyire a mínusz csatlakozási ponttal egyező a common felirat, rövidítve használják (com). Contrast A felirattal a képélesség kialakítására utalnak, legtöbbször a jelzett kezelőszervvel lehet a kontúrok optimális minőségét beállítani. Automatikus változatban a kontrasztot arányosan a helyi fényviszonyokhoz igazítja az áramkör. Copy Számítógépeken a másolásra utasító parancs, de ugyanez a felirat látható fénymásoló gépeken, többfunkciós faxokon, és mindenütt a másolási funkció indítására utal. Country OSD menükben, számítógépes beállításokban a saját területi elhelyezkedés megjelölésére kéri a felhasználót, vagy az ország, vagy még részletesebb területi egység választható a felsorolásból. CPU (Central Processor Unit) A számítógépek, vezérlők központi alkatrésze, magas integráltságú chip, összetett áramkört tartalmaz. Legfontosabb jellemzője a működési sebesség, melyet nem időben, hanem frekvenciában adnak meg. Ma már GHz-es nagyságrendű ez a sebesség. CS Csatlakozó Az áramkörök ki – és bemeneti pontjai, táplálása és vezérlése felé összeköttetést biztosító oldható kötése flexibilis vezetéken vagy nyáklapon forrasztással végződtetve. Számtalan megoldása ismeretes, lehet hüvelyes-villás, egy vagy többsoros, késes, tüskés, lengő, rögzített és más hasonló technológia. Csillag-delta Háromfázisú villanymotorok állórész tekercseit vagy egy közös pontra kötik (csillag), vagy háromszög alakzatba (delta). Mivel az indítási áram csillag kapcsolásnál kedvezőbb, utána azonban kevés a feszültség a névleges teljesítményhez, ezért az átváltást legtöbbször lehetővé teszik automatikusan, vagy kapcsolóval. - 22 - Csillám Szigetelőnek használt üvegszerű tetszőleges vékonyságú törékeny átlátszó lapka, kedvező tulajdonságai miatt nagyfeszültségű kondenzátorok dielektrumaként és aktív alkatrészek hűtőfelülethez csatlakoztatása közé alkalmazták. Ez utóbbi helyen ma már a hajlékony teflonszalagot alkalmazzák, nem annyira törékeny. Csúcsérték A váltakozó feszültség (áram) szinuszgörbe szerint változik egy periódus alatt. A tengelytől a görbe csúcsáig mérhető feszültség a csúcsérték, ennek átlagolt értéke az effektív érték Hálózatunk példáját véve az ott mérhető csúcsérték: 230x√2=324,3V CW Amatőr forgalmazáskor használatos üzemmód, a táviratozás billentyűvel történik, amely hangfrekvenciás oszcillátort indít, ez modulálja az adót, tehát vivőhullámot moduláló táviratozás. D - 23 – D A hangfrekvenciás erősítők osztálybasorolásánál használatos jelölés, az így beállított erősítő fogyasztása alacsony, torzítása erőteljes. Aktív alkatrészek elnevezésében második betűként használják, értelme: hangfrekvenciás teljesítmény erősítő. Kapcsolási rajzokon a diódák megjelölésére használják, több dióda megkülönböztetéséhez számindexet alkalmaznak. Tároló jelöléseként is szokásos alkalmazni, a D-tároló egy bemenetű, és órajel vezérelt, kimenetén a bemenetre adott jel jelenik meg az órajel hatására. Térvezérlésű tranzisztoroknál a betű a Drain (nyelő) szó rövidítésére utal, az a kivezetés, amelyik összegyűjti az elektronokat. Data A számítógépek működéséhez adatra van szüksége, ezek bármilyen információt tartalmazhatnak, csak binárisan kódoltak legyenek, azaz adatformáció csak 0 és 1 lehet. dB Feszültség és áramviszonyok mértékegysége, a lényege, hogy a viszonyszám mint hányados kiejti a mértékegységet (V, A stb.) ezért a nem lineárisan változó értékekhez hozzárendelhető a logaritmussal számolható mértékegység. A fontosabb decibelben mért értékek: antenna nyereség, erősítés. Dekóder Áramkör vagy módszer megnevezése, jelzője, melynek lényege, hogy a rejtett formációjú jelet visszaalakítsa általánosan értelmezhetővé. Általánosságban a szolgáltatóknál kereskedelmi okokból lekódolt műsor visszaalakítására használt eszközöket jelenti, de a digitális áramköröknél is használatos a kifejezés, amikor egy jelfajta mássá történő alakítását végezzük. Demo Alapértelmezésben bemutatót jelent, készülékenként változó tartalmú bemutatóra vonatkozik. HIFI berendezéseknél általában a kezelőgomb benyomása után a kijelző összes felirata, képe megjelenik. CD újságokon egy-egy játékból kaphatunk ízelítőt, vagy más kidolgozott programok ismertetőjét kapjuk. Demo elnevezéssel jelölik a kezdő zenekarok üzleti bemutatkozásra szánt felvételeit. Demodulátor Vételkor a nagyfrekvenciás jel (hordozó) feldolgozását követően a benne rejlő információ (műsor) visszanyerését végző áramkör, melynek egyeznie kell az adáskor alkalmazott módszerrel, vagyis AM jelet vagy FM jelet, esetleg PM jelet csak amplitúdó demodulálással, - 24 - frekvencia demodulálással , pulzus kód demodulálással lehet visszanye Detektor Minden olyan eszközt, alkatrész, amely valamilyen érzékelésre alkalmas detektornak is nevezhetünk. Valamikor a rádiózás őskorában demodulálásra, azaz a rádiójel detektálására nagyméretű természetes kristályokat alkalmaztak, melyen tűs letapogatással keresték ki a szennyezett (P-N) átmenetet. Innen származik a detektoros rádió elnevezés. Dial Telefonok, telefonáló programok gyakori felirata amely arra utal,hogy ott és akkor lehet tárcsázni, ahol a felirat megjelenik. DIAK Többrétegű dióda, amely viszonylag pontos feszültségértékre beállítható a rétegek számának variálásával. A névleges feszültség értékén nyit, attól kezdve teljes árammal vezet, vagyis feszültségszint érzékelésére, kapcsolására használható. Digitális Minden olyan áramkör, eszköz jelzője, amely a kétállapotú jel feldolgozásával működik (0-1). DIL (Dual In Line) Integrált áramkörök tipikus tokozási módja, a plasztik ház két oldalán sorakoznak a kivezetések. A DIL után következő szám a lábakra utal, tehát DIL-14 kétszer hétlábú IC tokozása. Dióda Kétrétegű félvezető elsősorban egyenirányításra, de ezernyi más funkcióra is alkalmas, egyszerű és viszonylag olcsó alkatrész. Katódja mindig jelölt, méretéből az áramterhelhetőségre következtetni lehet. Neve nem egységes, az USA diódái 1N..-el kezdődnek, EU-ban az anyagjel az első betű (BY238) , az orosz jelölésben cirill D az első tag, de a különféle speciális diódák más-más módon jelöltek, az eligazodáshoz szakmai ismeretek szükségesek. Dipól Az irányított antennák aktív eleme, pontos frekvenciára, vagy sávközépre méretezett, zárt (hurok) vagy nyitott kivitelű. Polarizálható, vagyis függőleges vagy vízszintes irányba sugározhat. Jellemzője még a talpponti impedancia, csak azzal egyező kábellel lehet a hasznos jelet el vagy hozzá vezetni veszteségmentesen. Előtte a direktorok vannak, mögé reflektort kell helyezni. - 25 - Display Alfanumerikus karakterek, grafikák, képek statikus vagy dinamikus megjelenítésére alkalmas eszköz, egyszerű fordításban kijelző. A megnevezéssel találkozhatunk mobil telefonnál, HIFI berendezésnél, számítógépnél, bárhol, ahol megjeleníthető valamilyen információ. Dpi (dot per inch) Képernyők, kijelzők minőségi mutatója, a szám növekedésével javul a minőség. Valójában a képpontok (pixelek) sűrűségét mutatja egy inch (2,54mm) felületen. DRAM A számítógépek írható-olvasható memóriát használnak munka közben. Ezek ma már sokfélék lehetnek, de alapvető besorolásuk a statikus és a dinamikus típus. A DRAM tehát dinamikus, melynek elsődleges jellemzője, hogy frissítést, az információ folyamatosan ismételt átírását, megerősítését igényli, különben elvész a tartalom. Ha előtte mégis S betű van az csak egy altípusra utal, tehát az SDRAM: szinkron dinamikus RAM. Driver A számítógépek adatbeviteli (kiolvasási) egységei közül a lemezeseket és a pendrájvot meghajtónak (driver) szokás nevezni. Az A,B meghajtó általában a floppy lemezegység, C jelű a merevlemez egység (winchester), D,E jelű a CD ROM meghajtó, a pendrájv pedig az F-el jelentkezik. DS HD DD A floppy lemezek leggyakoribb fajtája a 3,5 collos 1,44MB kapacitású hajlékony lemez, ennek külsején találjuk a minőségére utaló angol rövidítéseket. Az már természetes,hogy csak kétoldalas lemez kapható,ezért az első két betű közös mindegyiken, vagyis Double Sided-kétoldalas a kialakítás. A következő két betűjel már változó, DD a dupla sűrűségre utal, a HD pedig nagysűrűségű, vagyis a jeltárolás ennél finomabb rétegen történik, kevesebb a hibalehetőség (adatvesztés). DSL (Digital Subscriber Line) Az adatátviteli csatornát a telefonvonallal kombináló technológia, lényegében a szűkített hangfrekvenciás sáv mellett létrehoz egy adatátviteli sávot, ennek változatait nevezik ADSL, IDSL,VDSL stb. módozatnak, ezek különféle technológiai megoldásokat tartalmaznak. - 26 - DTS DVD (Digital Video Disc) A rövidítés a lejátszó eszközre és a lemeztípusra is utal, a filmeket, képeket, többféle hanganyagot a CD-hez hasonló nagy jelsűrűségű (pl.:4,7GB) lemezkorongon rögzítik digitális felbontással, és lézeres leolvasó fejjel a TV-k számára is feldolgozható jelalakká formálják. A DVD lejátszó tehát csatlakozhat egyedül a TV-hez, vagy hangerősítővel és hangfalakkal kiegészítve házimozivá fejleszthető. E - 27 - E Bipoláris tranzisztoroknál az elektronokat kibocsátó kivezetés jele, tehát E=emitter. Az elektroncsöveknél a ráírt elnevezés első betűjeként a 6,3V-os egységes fűtésre utal, tehát bármilyen típusú elektroncső, amely E-vel kezdődik, ugyanazon fűtőfeszültséget igényli. Izzók jellemzői között is megtalálhatjuk a jelölést a speciális Edison menetre utal, az utána következő szám pedig az átmérőt jelenti mm-ben: E-27 az általánosan használt háztartási izzók jele. ECO A magasabb frekvenciák tartományában már nincs szükség diszkrét (konkrét) alkatrészeket alkalmazni a visszacsatoláshoz, ha oszcillátort akarunk építeni elegendő a neutralizálást elhagyni, az így épített erősítő berezeg. Oka a belső elektronáramlás, az aktív alkatrészek kialakítása. Ezeket az oszcillátortípusokat hívjuk elektroncsatoltnak, vagy röviden ECO-nak. ECDL (European Computer Driving Licence) A számítógépes foglalkozások felhasználói szintű ismereteinek elsajátítása tanfolyamon, vagy más iskolai képzésben, és erről kiadott dokumentum megnevezése. Magyar elnevezése: Európai Számítógép Használói Jogosítvány. Edit Eredetileg a DOS Quickbasic szövegszerkesztőjét indította ez a parancs, de ugyanezzel találkozunk videó és képszerkesztő programokban, illetve az ilyen műveletek utasításaként használják. Effektív érték Valamilyen elektromos jel ingadozó értékének átlaga, olyan középérték, ahol a hatásos felületek összerendezésével kapott terület valamennyi hasznos jelet tartalmaz. Jellemző példája a hálózati feszültség, vagy áram görbéje, melynek csúcsait a völgyekbe forgatva egységes területet kapunk, ez fejezi ki az effektív értéket. EGA A képernyő fejlesztések közbenső állomása, amely már elfogadható szintre emelte a grafikák minőségét, 640x350 képpontot jelenített meg és 16 szín visszaadására volt alkalmas. Egér A számítógéphez csatlakoztatott kézzel működtethető eszköz, amely a képernyőn megjelenő nyilat, keresztet, egyéb szimbólumot mozgat, és az egéren levő gombok a jelzett területet megnyitják, bezárják, vagy egyéb parancsokat kijelölnek. A csatlakozás eleinte kábellel és soros - 28 - csatlakozóval történt, ma már elterjedt az optocsatolóval működő egér, esetleg rádiós kapcsolat viszi át a parancsjeleket. Egyenáram A váltakozó áramból egyenirányítással kapjuk, vagy kémiai áramforrásból közvetlenül nyerhetjük, de a forgatott dinamó is képes a kommutátor szelvényeivel sorbarakni a gerjesztett áramot. Az elektronáramlás egyenletes és egyirányú, polaritása van, a pozitív saroktól a negatív felé folyik (technikai áramirány), intenzitása pedig az Amper mértékegységgel határozható meg. Egyenirányítás A váltakozó feszültség vagy áram (pl.:hálózati feszültség) átengedése félvezetőn vagy régebben elektroncsövön, ezek csak az egyik periódust engedik át,esetleg mindkettőt, de akkor polaritás helyesen egymás mellé rakosgatva lüktető egyenfeszültséget kapunk. Kondenzátorokkal tovább simítva, egyengetve a jelalak egyre kevesebb váltó összetevőt, búgófeszültséget tartalmaz, vagyis kezd hasonlítani a kémiai áramforrás jeléhez. Eject Videó kazetták, CD, DVD lemezek kiadására utaló parancs vagy jelölés, ha kezelőgomb van mellérendelve lenyomására kiadja a kazettát, lemezt, esetleg a lemeztálcát üresen visszahúzza a második lenyomásra. Virtuális kapcsoló felirata is lehet OSD menükben, de a feladata ugyanaz. Elektrolit Ionos vezetést biztosító folyadék,vagy zselésített anyag, melyet cellák vagy lemezek közé helyeznek és kémiai anyagvándorlással áramot vezetnek. Akkumulátorokban kénsavat vagy kálilúgot alkalmaznak vízzel hígított változatban, vagy felitatva, zselésített változatban. Kondenzátoroknál az alumínium illetve tantál ház az egyik lemez, a másik az elektrolitban felhalmozott oxidrészecskék közös kivezetéssel. A ház lesz a negatív kivezetés, a középső szigetelt a pozitív, közte pedig dielektrikumként az elektrolit. Elektroncső Aktív alkatrész, melynek burkolata üveg, belsejében vákuum, vagy semleges gáz, és lemezből kialakított elektródák vannak, ezek összeköttetésben állnak a kivezető csapokkal, tüskékkel. A legkülső kivezetés az anód, a legbelső a katód, amely azért bocsát ki elektronokat, mert közvetett vagy közvetlen módon fűtött. A többi a rács, illetve rácsok, melyek az elektronáramlást szabályozzák. A felfűtött elektronok csak akkor jutnak el az anódig, ha azon vonzó feszültség, azaz pozitív - 29 - egyenfeszültség van. Formailag többféle létezik, elnevezése pedig a rácsok mennyiségére utal: trióda-anód, katód, egy rács, pentóda- anód, katód, három rács stb. Elektromágnes Vasmaggal ellátott tekercsbe áramot vezetve mágneses teret gerjeszthetünk, melynek energiája elsősorban az áram értékétől függ. További korlátja a vezető átmérője és a vasmag típusa. Magtípusként csak lágyvas szerkezetű jöhet szóba, mert a közönséges vas hamar felmágnesezhető, tehát megtartja mágneses tulajdonságát kikapcsolás után is. Ipari méretekben váltakozó áramról működtetik, és daruzáshoz használják kizárólag vasszerkezetek mozgatására. Ugyanez a működési elv érvényesül a mágneskapcsolókban, jelfogókban. Polarizált jelfogókban állandó mágnessel kombinálják. Elem Kémiai áramforrás egyetlen cellája az elem, melynek tipikus feszültsége anyag és elektrolit függő. Általában 1,2-2,4V nyerhető egyetlen cellából, a kereskedelmi példányok 1,5V-os értékűek. Az olasz Volta féle elem tekinthető a mai elemek ősének, kompakt változatához a 20.században jutottunk. A szabvány méretekhez szabvány elnevezések társulnak, létezik a góliát a baby, a ceruza és a mikro elem. Nagyobb méretűeknél nagyobb az amperóra kapacitás, vagyis hosszabb ideig látják el árammal és feszültséggel ugyanazon fogyasztót. Összekapcsolásukkal hozzák létre a telepet. A gombelemek nikkel, kadmium alapúak, kis helyigényűek és különféle méretűek. Ellenállás Áramkorlátozásra illetve feszültségosztásra létrehozott passzív alkatrész, melynek fő jellemzője az értéke ohmban és a terhelhetősége wattban. Huzal és rétegtechnológiával gyártják, értékét bélyegzik, vagy színkóddal jelölik. Állandó értékei mellett gyártanak változtatható vagy változó értékűeket, speciális tulajdonságúakat. A leggyakrabban használt alkatrész, egy átlagos TV-be több száz darabot építenek be. Alkalmas még fűtőtestekbe, vasalókba hajszárítókba huzalellenállás formájában, tehát mindenütt ahol hőt termel elektromos energia. A mai készülékek zömében (kamera, DVD stb.) SMD technológiás változatai találhatók. E-mail Az elektronikus eszközökön folytatott levelezés rövid elnevezése, elsősorban számítógépes hálózatokon gyakori. A címzéshez választott név és a szolgáltató megjelölése szükséges. A szétválasztáshoz ezek közé a @ (kukac) jel alkalmazása kötelező. A levél létrehozásához - 30 - szerkesztőprogram szükséges, legelterjedtebb az Outlook, fejlesztése rendszeres. Ezekért a levelekért nem kell külön fizetni akárhová írjuk, költsége benne van az internetes csatlakozás díjában. Különféle szolgáltatás is csatlakozik hozzá, kérhetünk visszaigazolást, korlátozást, elektronikus aláírást alkalmazhatunk stb. A fogadott és küldött levelek kezelése igény szerint beállítható. Emisszió Az elektronikában elsősorban az elektronemisszióval kapcsolatban használatos a kifejezés, vagyis az elektronokban gazdag felületről hő, vagy villamos áram hatására kilépő elektronok jelenségéről van szó. A kibocsátó felület a katód, újabb eszközöknél az emitter, illetve a source. Az emisszió képesség anyagfüggő, az elektronok további viselkedését pedig feszültségtérrel befolyásoljuk. Enter Valamely feladat, kapcsolás lezárásaként az engedélyező billentyű vagy kapcsoló, esetleg csak felirat működtetése, röviden engedélyezés. Ugyanezt használjuk valamely programban belépéshez, vonali hozzáféréshez, jelszavas működtetéshez. EPROM (Erasable Programmable Read Only memory) Törölhető és újraírható fixérték tár, a beírt érték megmarad, felülírni közvetlenül számítógépről nem lehet,de a processzor sokáig használhatja (kb.10 év). Mivel a beíráshoz égető áram szükséges komoly tápegységről, ezért fejlesztésén sokat dolgoztak, pillanatnyilag az EEPROM a csúcs, mely már egyszerűen elektromosan törölhető. Blokkszerűen törölhető a Flash memória. Erősáram Az elektronika egyik ágazata, melyben nagyteljesítményű és nagyáramú eszközök szakmai leírásával foglalkoznak. Jelzőként is használatos eszközcsoportokra: erősáramú berendezések. Elsősorban gépek, erőművek, hálózatok tartoznak ebbe a kategóriába. A többi eszközt a gyengeáramú elektronika tárgyalja. Erősítő A beadott jelnél nagyobb kimeneti szintet produkáló elektronikus eszköz. Kategorizálható frekvencia szerint: alacsony frekvenciás-nagyfrekvenciás, a feladat jellege szerint: elő-, keverő-, meghajtó-, végerősítő. Fontosabb jellemzői a kimenő teljesítmény, átvitt frekvenciasáv (sávszélesség), torzítás és a zajszint. - 31 - Erőtér Elektronikai értelemben az áram által létrehozott elektromos és mágneses gerjesztett teret értjük alatta, amely arányos az őt létrehozó áram nagyságával. Egyenáram homogén erőteret alkot, a váltakozó áram ingadozót. Mindkettő állandóan jelen van környezetünkben, és csak azért nem érzékeljük, mert szintje nagyon alacsony. Egy adó közelében az elektromágneses erőtér már érzékelhető, finomabb idegrendszerek már reagálnak rá. Másik nyilvánvaló példa létükre a villanymotor, amely forgó mágneses teret keltve jön mozgásba. Sztatikus erőtérrel dolgozik a nagyfeszültségű rovarölő. Error Számítógépen, egyéb kijelzőkön megjelenő hibaüzenet, amely az utolsó művelet hibás tartalmára utal. Gyakran megjelenik a hibaüzenettel egyidőben a hiba leírása is, menükben ritkán, ezért a tévedés felfedéséhez vissza kell térni az előző lépéshez. Escape Elsősorban számítógépeknél alkalmazott lehetőség a hibás vagy eredménytelen ciklusból menekülésre, illetve a futtatott program megszakítására. Hibás parancs visszavonására is használható, ez más eszközöknél is megtalálható, esetleg rövidített formában kiírva:Esc. Etalon Az elektronikában, ugyanúgy mint bármely más szakterületen, szükség van megbízható és állandó értékű mértékegységekre, amelyhez a többi viszonyítható gyártás, felhasználás során. Néhány elektronikai mértékegység csak matematikai összefüggésekhez köthető, vagy anyagszerkezeti alapokon került megállapításra, de például az Ohm etalon egysége az egy ohmos ezüstrúd létezik és lehetőséget nyújt az összehasonlításra. Euroscart Az európai népek egyezményes csatlakozója TV-ken, videomagnókon és más olyan eszközökön, amely audió és videó jelszinteket vesz, illetve küld a kimenetre. 21 pontos késes-hüvelyes csatlakozó megoldás árnyékolással és vezető idommal, tehát tévesen nem lehet csatlakoztatni. Alkalmazásával lehetővé vált a lebontott jelű (demodulált ) TV adás zajmentesebb közvetlen átjátszására a videó magnóhoz. DVD esetében megoldottá vált a csatornafüggetlen jelátvitel, közvetlenül audió és videó jelet kap a TV, minőségileg jobb a közvetlen feldolgozás. É - 32 - Élvezérlés A digitális integrált áramkörök működtetéséhez a nulla vagy az egy szint megjelenése szükséges. Ha a teljes alakú jel indítja a folyamatot, jelvezérelt eszköznek nevezzük, ezek viszonylag lassúbb működésűek. A gyorsműködésű fejlesztett eszközök már megelégednek a jel homlokrészével, vagyis élvezérlés történik. Ha a felfutó élre indul az áramkör pozitív élvezérlésről beszélünk, ha a lefutó él indít, negatív az élvezérlés. Érintésvédelem Az elektromos berendezések biztonságos üzemeltetésére kidolgozott technológiai követelmények és szabályok rendszere, melyek elsődleges célja a villamos balesetek megelőzése, elkerülése. A háztartásokban ismeretes két alapvető besorolás a védőföldeléses és a kettős szigetelésű kialakítás, ipari méretekben ennél jóval több eljárást alkalmaznak. Ér, érpár, érnégyes A híradástechnikában vezetékes átviteli csatornához alkalmazott kábelek belső elrendezése erekre tagolódik. Az egyetlen vezető érrel való jeltovábbítás - visszavezetésként a földelést alkalmazták – már a múlt század elején megszűnt nagy csillapítása és a magas zajszint miatt. A sodrott érpár a kéthuzalos összeköttetések létrehozására készült, később a szaporodó csatorna igény szükségessé tette az érszámok növelését, többerű kábeleket készítettek, melyben csillag érnégyes alakzatban szolgáltak jelátvitelre. Ma már elterjedtebb a koax és az optikai kábel. ÉS áramkör A digitális működésű berendezések kombinációs hálózatának létrehozásához leggyakrabban használt áramkör, melynél a bemenetek egyidejű vezérlése hoz létre jelváltozást a kimeneten. Elterjedt az angol megjelölés is, ez esetben AND jelöli az áramkört. Érintkező Az áramkör zárásához vagy nyitásához használható csatlakozás, kontaktus, mozgó vagy stabil fo


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!